CANLI VARLIKLARIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 41’E GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ


Açıklama: HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SÜT İNEKÇİLĞİ MUHASEBE KAYDI
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 20.Şubat.2018
Geçerli Tarih: 07.Ağustos.2020, 20:31
Site: MuhasebePortal
URL: http://www.muhasebeportal.com/haber_detay.asp?haberID=174HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ  VE SÜT İNEKÇİLĞİ MUHASEBE KAYDI

Hesap pilanında boş hesaplar kullanılmıştır.


Besihanelerde sağım yapılan hayvanlara
İNEK

6 aylıktan küçük hayvanlara

BUZAĞI

6 aylıktan sonra dişilerine

İNEK

6 ayılıktan sonra erkeklerine 

DANA
Dendiği hepimizin mulumudur.Buzağıların doğumdan itibaren 70 veya 75 gün 4,5 ile 5,5 kg arasında 
anne sütü ile beslendiği 70 günden sonra yem yemeye başladığı ,dişi ineklerin 1,5 yaşından itibaren
doğum yapabilecek hale geldiği bu arada 1 yaşına gelen danaların Kurban bayramında kurban edi-
lebileceği Halk arasında Kapak atmışsa diye bir tabir kullanıldığı  1,5 Yaşına gelen danalarada  halk
arasında boğa olarak  isimlerindiği ;
Süt veren ineklerin günde

20 KG Mısır silajı

3 KG Yonca

2 KG Saman

8 KG Süt yemi

Doğum safhasına gelen ineklerle Danaların KG      

günde


3 KG Fabrika yemi

3 KG Arpa

2 KG Yonca

2 KG Saman

6 KG Mısır silajı

2 KG Pancar Küsbesi

Buzağıların ise  günde
4 KG Fabrika yemi

2 KG Yonca
Yemi yediği Hatıllı besihanelerde beslenen hayvanların Hatılsızlara göre 3 kg daha az yemle bes-
lendiği


Yeni doğan buzağıların muhasebe kayıtlarına alınmasında Dişilerinin  4000.TL
erkeklerinin ise
3000.-TL
emsal bedelle kayıtlara alınması gerektiğiHAYVANLARDA  %  20 Oranında amortisman  ayrılabileceği
Her hayvanın bir küpe numarasının bulunduğu Bu numaraların Tarım Orman Bakanlığınğn ilgili
birimlerince verildiği Kesim ve ölüm halinde bu küpe numaraların ilgili birime  iade edilip  kaydının
iptal ettireleceği genel bilgilerinden sonra  hayvanların muhasebe kayıtlarına geçelim.
212 Hesap altında 212-01 İnekler 212-02 Danalar diye ana hesap açalım

212-01 Küpe nolu inek alımı 15000 TL


212-02 Küpe nolu dana alımı 10000 TL
100-103-320
25000 TL
Bu hayvanlar için işci calıştırıyoruz yem alıyoruz ilaç alıyoruz V.S720-01 İşcilik gideri 1000 TL


730-01 ilaç
500 TL


730-02 Veteriner gideri 500 Tl


150-01 yem
600 TL
100-103-320
2600 TL
Yemleri ve Yem katkı meddelerini 150 Hesaba almamızın sebebi tamamının yıl içinde  kullanılmaya-
cak olması  700 lü hesapların sene sonunda kapatılacak olmasından dolayıdır Bunların kullanıldıkça
710 hesaba aktarılmasında bilanço tekniği açısından  gerek vardır.
Hayvanların doğum yapması halinde 218-01 Küpe nolu dişi buzağı
4000 TL

218-02 küpe Nolu erkek buzağı 3000 TL


 
480-01 Gel yıl ait gelir tah 4000 TL480-02 Gel yıl ait gelir tah 3000 TL
Yıl sonlarında 480 hesabın 380 gelecek aylara ait gelir tahakkuklarına alınacağı
Tabi buzağılarında 6 ayı doldurmalarına müteakip  218 hesaptan 212 hesaba aktarılması gerekir.
3000.-Tl Emsal bedelli  buzağı dana oldu  bu dana için  3500 TL Masraf yaptık .6500 Maliyet be
delli Danayı 9000.-TL sattık
100-101-120

9000 TL


212-02 küpe numaralı dana sat

9000 TL
Maliyet 6500 TL olduğu için kar 2500 tl olacaktır


380-02 Küpe nolu  dananın 
3000gelecek aylara ait gelirler


649-679

3000
Şeklinde muhasebe kaydı yapılacaktır Toplam kar  2500+3000=  5500 TL olacaktır.